PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn vereist om letsel en lichamelijke schade te voorkomen, in beroepen waar risico’s aan verbonden zijn. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de meest directe manier om arbeidsrisico’s te verminderen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen vaak een specifiek gedeelte van het lichaam zoals ogen, oren, longen, handen, of voeten. Ze zijn gericht op specifieke gevaren zoals fijne stofdeeltjes, snijwonden, een te hoog geluidsniveau, giftige stoffen, enzovoort. De eisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen zijn wettelijk vastgelegd en gepubliceerd in Europese normen. REX Work&Safetywear begeleidt u hierin met deskundig advies zodat u perfect in orde bent met de regelgeving, en optimaal beschermd.

Categorieën:

  • Ademhalingsbescherming
  • Gehoorbescherming
  • Oogbescherming
  • Hoofdbescherming
  • Valbeveiliging
  • Hygiëne