Safetywear

Aandacht voor veiligheid is een must op de werkvloer. Beter voorkomen dan genezen, en dat mag u hier behoorlijk letterlijk nemen.

Europees zijn er veiligheidsnormen vastgelegd die bepalen in welke omstandigheden specifieke veiligheidskledij verplicht is. De meeste courant risico’s zijn:

  • Brand, hitte en vlambogen
  • Beperkte zichtbaarheid
  • Regen
  • Koude
  • Elektrostatische ontladingen (ESD)
  • Chemicaliën

REX Work&Safetywear gidst u door de dagelijkse gevaren en biedt een antwoord op ieder risico conform de Europese wetgeving. Heeft u vragen hieromtrent, dan staan wij u graag bij met woord en daad.